JM Norway

Parkert Piano er et av prosjektene til JM Norway. Vi er den norske seksjonen til Jeunesses Musicales International (JMI) – verdens største nettverk for unge musikere. Gjennom vårt arbeid forsøker vi å bidra til at barn og unge i større grad får tilgang til et internasjonalt musikkliv. Vi ser musikk i sammenheng med personlig og samfunnsmessig utvikling, og ønsker å gi barn og unge nye perspektiver gjennom internasjonalt kulturarbeid og nettverk.

I tillegg til Parkert Piano har vi en rekke andre prosjekter. Blant dem er MOVEEthno NorwayLOUD! – jentenes bandleir og MUA – musikkverksted for unge asylsøkere. Besøk vår nettside for en fullstendig oversikt over våre prosjekter.

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftselsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner. Med bakgrunn i sin visjon om å utløse gode krefter, retter stiftelsen særlig støtte til prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. 

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt omlag 4 milliarder kroner til allmennyttige formål.